WEB SAJT HOTELA & BOOKING Najbolje izdanje vašeg hotela + mehanizam za prodaju kapaciteta

Web sajt hotela je važan dio identiteta svakog hotela. Budite atraktivniji od drugih!

 

Na bazi vašeg hotelskog web sajta će veliki broj gostiju doneti važnu odluku da li da izabere vaš hotel ili ne? Da li da dođu kod vas na ljetovanje ili da odu u susjedan hotel slične kategorije? Zbog toga je izrada kvalitetnog specijalizovanog hotelskog web sajta posao za tim od iskustva u ovoj oblasti koji će vam pomoći da vaš hotel učinite atraktivnijim i time obezbijedite bolji prihod.

 

Osim marketinške uloge tj. uloge kvalitetne prezentacije vašeg hotelskog objekta hotelski web sajt ima izuzetnu važnu ulogu u procesu prodaje vaših smještajnih kapaciteta! Ova uloga, kako pokazuju analize u hotelskoj industriji, svake godine sve više dobija na značaju.

 

Vaš hotelski web sajt je vaš direktan kanal prodaje preko koga možete obezbijediti prodaju svojih kapaciteta putem tzv. online booking mehanizma. Važno je istaći da za takvu prodaju nikome ne plaćate bilo kakvu proviziju i kompletan prihod od prodaje svojih usluga ostaje vama! I još jedna bitna stvar. Sve to može biti direktno povezano i integrisano sa hotelskim softverskim PMS sistemom čime se cjelokupan proces prodaje kapaciteta maksimalno automatizuje. Uz minimalne troškove dobijate ogromne pogodnosti.

 

Želite i vi da ostvarite ove benefite i uz kvalitetan hotelski web sajt poboljšate prihode vašeg hotela? Treba li vam odgovarujući savjet u vezi uspostavljanja kvalitetne strategije u vezi prodaje vaših kapaciteta preko internet online booking kanala prodaje?

 

Za dodatne informacije pozovite naš Call centar na broj 19999.