MALI HOTEL Oracle Hospitality softverski sistem

U okviru naše ponude postoje Oracle Hospitality softverski prozvodi koji su namijenjeni za rad malih hotela. Ti softverski proizvodi – programi obuhvataju sve bitne segmente rada malog hotela i menadžeru i vlasniku daju zaokružen programski paket za upravljanje objektom. U Crnoj Gori postoji veliki broj malih hotelskih objekta koji su korisnici Oracle Hospitality sistema iz naše ponude. Sistem pokriva kompletan rad recepcije, prodaje kapaciteta, domaćinstvo, fakturisanje, izvještavanje,…itd.

 

Softverski sistem je usklađen sa zakonskom regulativom i integrisan sa fiskalnim printerima kako je predviđeno zakonom Crne Gore.

 

 

Posebne prednosti koje pruža Oracle Hospitality sistem za male hotele su:

– Jako atraktivna cjenovna politika prihvatljiva čak i objektima privatnog smještaja koji žele automatizaciju

– Mogućnost integracije sa Online Booking kanalima prodaje

– Modularnost sistema daje mogućnost za fazno uvođenje modula (npr. ove godine se pokriju samo smještajni kapaciteti, sljedeće godine restoran koji se poveže sa smještajnim kapacitetima, naredne godine online booking opcije, itd.)

– Mogućnost jednokorisničkog rada (Cjelokupan programski sistem se može izvršavati samo na jednom računaru npr. Menadžera hotela)

– Opcije dodatnih naprednih rješenja (Skener Identifikacionoh dokumenta, Hotelski TV sistem, Hotelska Telefonija, itd.) koje se integrišu u jedinstven sistem malog hotela.

 

Pošto je svaki hotelski projekat specifičan na svoj način Montora tim ima stručnu ekspertizu za uvođenje raznih varijanti specijalizovanih Oracle Hospitality hotelskih sistema najnovije generacije za male objekte. Za dodatne informacije pozovite naš Call centar na broj 19999.