WELLNES & SPA
Kompletna automatizacija Wellnes & Spa centra - Micros Fidelio Sistem - Gantner

 

BellaVita i MyVisitors su najsavremeniji proizvodi Micros-Fidelio kompanije koji u kombinaciji sa specijalizovanom Gantner opremom u potpunosti pokrivaju automatizaciju bilo kog Wellnes ili Spa centra.

 

Kontrola ulaza, Članske karte i Loyalty program, Rezervacija termina, masera ili tretmana, Cashless plaćanje, Online rezervacije, Vaučeri, Fakturisanje i naplata usluga, itd. su procesi koje mora imati savremeni Wellnes ili Spa centar. Bez obzira da li objekat posluje u okviru Hotela ili nezavisno potreban mu je kvalitetan namjenski sistem za vođenje poslovanja i vođenje brige o posjetiocima i članovima kluba.

 

Za dodatne informacije pozovite naš Call centar na broj 19999.

Spa Centar

site-img84

Montora u ponudi ima najraznovrsniji izbor specijalizovanih
tehničkih sistema za automatizaciju Spa Centra.
Njima se omogućava evidencija članova, loyalty program, kontrola pristupa,
cashless plaćanje (bez novca) povezivanje sa hotelskim operacijama itd.

Fitness

Montora u ponudi ima najraznovrsniji izbor specijalizovanih
tehničkih sistema za automatizaciju Fitness Centra bilo da se radi
o individualnom objektu bilo o objektu u okviru hotela. Njima se omogućava evidencija članova, loyalty program…